Месодайният сектор у нас започна своето развитие, макар и с бавни темпове. Трябва ли нещо да се промени и докога ще се работи само на парче? Откъде да тръгнем и кои са глобалните промени, които трябва да предприемем в сектора, за да се движим по примера на големите в месодайното говедовъдство - Франция, Шотландия, САЩ?

Проект помага на месодайното животновъдство у нас да достигне световно ниво

На първо място у нас няма маркетингови структури, смятат експерти. Едва сега се прави първата маркетингова структура със стандарт за говеждото и техен печат.

Добре е да има гаранция за качество, за да може да се знае, че се спазват точно определени процедури по клане, отглеждане и т.н. Така че това е крачка в правилната посока. Тази инициатива обаче идва от частния сектор, а не от държавата.

Едва, когато има създаден стандарт, потребителите ще придобият по-голямо доверие в даден продукт, тъй като той би им гарантирал качество, смятат специалистите.  

Български ферми задоволяват вътрешните нужди от говеждо и агнешко?

Друг основен проблем е, че животните - месодайно направление в България са все още малко на брой.

Общото мнение е, че е необходимо да се създаде интерес за отглеждането на месодайни говеда. Но как да стане това, като от другата страна имаме много ниски цени за самата продукция? Основната причина и тук е, че нямаме маркетингови структури, считат експерти. Пример за това е, редича купувачи от чужди страни купуват от българските животни и то на ниски цени, смятат от бранша, а след това развиват бизнеса си. 

Безспорно е, че говеждото месо е изключително ценено на международния пазар. Цената му също е в пъти по-висока, като причината е в качеството.

Важното е да не се чака държавата да реагира, защото опитът показва, че това или става твърде късно или не води до особени резултати.

Докато старата мантра у нас беше, че “животновъден сектор няма как да се прави без той да бъде стимулиран”, днес това далеч не е резонно.

“Начинът, по който се подпомага секторът трябва много добре да се преосмисли. Нужно е да се подпомагат действия, които да доведат до икономическа ефективност. Освен това е необходимо да се извърви един дълъг път и по отношение на целите, които си поставяме. Повечето хора, които идват отвън, имат ясна представа какво искат да постигнат. Нашите фермери като си заложат един път апартамента и стават животновъди за цял живот”, заключват от бранша.