Продължават дискусиите в Съвета на министрите по селско стопанство относно Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г.
 
 
Преди дни в Брюксел се проведе среща  на Министрите по селско стопанство на всички държави членки на ЕС. По време на срещата беше обсъдено законодателното предложение на Комисията относно ОСП за периода 2021-2027 г. 
 
На предишното заседание на Съвета, проведено на 15 октомври 2018 г., беше обсъдено предложението за регламент относно стратегическите планове, финансирани от ОСП. Министерската среща на 19 ноември 2018 г. продължи с дебат върху останалите две предложения за регламенти относно ОСП след 2020 год. – хоризонталния регламент и изменящия регламент относно общата организация на пазарите.
 
Във връзка с предложението за хоризонтален регламент, министрите изразиха своите позиции относно предложените допълнителни отговорности за разплащателните агенции и сертифициращите органи, както и по отношение на годишните оценки по напредъка на изпълнението, предложени от Европeйската комисия. Във връзка с предложението за изменящ регламент относно общата организация на пазарите, министрите изразиха своите позиции относно обхвата и нуждата от промени на действащите в момента пазарни разпоредби в ОСП. 
 
Запазва се амбициозната цел до края на 2018 г. да се изготви обща позиция на Съвета относно ОСП след 2020 г.
 
Следете темата и на cap4us.fermer.bg