Обучение на младите, приемственост на поколенията и обучението им за нашия сектор. Това са нещата, които са нужни за сектора. Има и силен глад за професионални и за млади кадри от всякакъв вид. Нашите села обезлюдяха, а социалният живот в тях замря. Това каза Костадин Костадинов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) в интервю за Фермер.БГ.
 
 
“Младите производители са натиснати от малко по-възрастното поколение и се наблюдава едно его на по-възрастното поколение, което ги затиска. А смачкан човек трудно ще каже своето мнение, трудно ще вземе решение. Опитваме се когато им дадем малко повече свобода за вземане на решенията, те да придобият опит и да превъзмогнат това нещо. За мен това е най-важно”.
 
С тези думи председателят на НАЗ резюмира промените, които е внедрил откакто оглави браншовата структура. Приоритет се поставя на младите. Това е видно още с промяната в УС на асоциацията – зам.-председатели на която са потомствените земеделци Георги Радев и Илия Проданов.
 

Новата ОСП

 

Дебатите по новата ОСП. В момента в Брюксел се обсъжда бъдещата политика. Стратегическите планове реално сега ще бъде предоставено на всяка държава сама да си ги определя. И тук нещата вървят доста динамично, защото ЕК излезе с едно предложение. Последва предложение на депутати от Комисията по земеделие. Сега следва друго предложение. Всички са сами по себе си различни. А на нас ни е нужно, специално за стратегическия план, ние да участваме в него. Реално да си нагодим нашите условия по нашата национална същност. Стига вече сме копирали това, което е неприсъщо за нас. 
 
 
Във формата на земеделски форум ние работим с другите браншови организации и съвместно с МЗХГ. Там поставяме нашите въпроси. Самата идея е, че ние получаваме информация. Идеята е ние да получим информацията преди срещата, за да кажем какво е нашето отношение по този въпрос – отношението на бранша, отношението на практиката. И МЗХГ да вземе предвид това, да го защитава в Брюксел и в последствие да даде информация какво е свършено. 
 

Закон за горивата

 
Темата за законът за горивата също е ключова за земеделците. Законът беше приет през лятото на 2018 г., а през есента наредба предизвика отново недоволството на бранша.
 
За нас беше прецедент, че комисия в народното събрание разглежда подзаконов нормативен акт. Какво разбрахме? Комисията се е скарала на икономическото министерство защо са направили такава наредба. Последваха срещи с икономическото министерство. На тях присъствах аз заедно с юридическия отдел на земеделското министерство. Обосновахме пред експертния съвет нашето становище. Изказах как стоят нещата на практика, защото хората, които са я писали не разбират от практика. В крайна сметка се съгласиха с нашето становище, като очакваме в момента да се изготви нова наредба, с включени нашите предложения; да ни се предостави; да я съгласуваме и да бъде качена за обсъждане.
 
 

Перспективите 

 
Няма един чист зърнопроизводител със спечелена програма по ПРСР. Всеки ще си помисли, че в зърнопроизводството се печели много и ни игнорираха отвсякъде. Знаете, че в този период страната има определени приоритети, към които се насочи, а ние бяхме изхвърлени отвсякъде. По принцип нашите стопанства са структурирани така че да може да работят и без  това. Сега за новия програмен период МЗХГ каза, че ще изготви анализ по сектори, което е много важно и не е правено никога. 
 
По думите му браншът очаква един истински анализ, с реални данни.
 
“Зърнопроизводството е движещото звено в нашето селско стопанство. Имайте предвид, че без зърнопроизводство, ние, като бранш сме загинали”, заключи Костадинов.