При четири вида заразни болести в животновъдните ферми умъртвяването на контактните животни ще може да бъде избегнато по преценка на официалния ветеринарен лекар.
 
 
Това предвижда проект на нова Наредба за ограничаване и ликвидиране на Заразна плевропневмония по говедата, Ентеровирусен енцефаломиелит по свинете (Тешенска болест), Дурин и Инфекциозна анемия по конете.
 
„Целта на наредбата е насочена към определяне на мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на горепосочените болести, както и условията и редът за прилагането им“, посочва земеделският зам.-министър доц. д-р Янко Иванов в мотивите към проекта.
 
Новите разпоредби са свързани с предприемането на правилни и ефективни действия при появата на изброените особено опасни заразни болести при говедата, свинете и конете.
 
Когато възникне съмнение за някоя от четири инфекции, официалният ветеринарен лекар ще може да разпореди забрана на движението на „хора, животни от други видове, които не са възприемчиви към болестта и транспортни средства в или извън животновъдния обект“.
 
След доказване на инфекция болните животни подлежат на евтаназия. Контактните животни може и да не бъдат умъртвявани, но решението за това ще взима официалният ветеринарен лекар.
 
 
Новата наредба засяга и редица предпазни мерки, сред които е и поставянето на ваксини. Тя предвижда, че ваксинация се извършва само като допълнение към предприетите мерки за ограничаване и ликвидиране на възникнала болест.
 
Първото изискване е „решението за извършване или провеждане на ваксинация да е взето от ЕК и държавите членки след обосновано искане от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ)“.
 
Проектът дава определение и на понятието „съмнение за заразяване". Това е наличие на клинични признаци, следсмъртни изменения или резултати от лабораторни изследвания при едно или повече животни от възприемчивите видове, които дават основание да се подозира наличие на някоя от четирите болести.
 
Срокът за обществено обсъждане на проекта е до 10 март тази година.