2,9 млн. лв. преведе Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) по двете схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебната 2019/2020 г.

Бюджет: ДФЗ обяви 1,5 млрд. лв. за директни плащания тази година

От общата сума близо 2,42 млн. лв. (2 421 230 лв.) са за реализирани доставки на мляко и млечни продукти, на пресни плодове и зеленчуци в училищата и детските градини. Останалите средства, в размер на 479 150 лв., са за възстановяване на ДДС на одобрени фирми – изпълнители. 

Изплатената помощ по схема „Училищно мляко" е 1 401 166 лв., а възстановеното ДДС по нея е 278 337 лв. 

По схемата „Училищен плод" са преведени 1 020 064 лв. и още 200 817 лв. за покриване на ДДС.

Доставките в учебните заведения и по двете направления започнаха през октомври тази година. 

По схемата „Училищно мляко“ са издадени 143 акта за одобрение на 3 216 учебни заведения, включващи 420 187 деца и ученици. По схемата „Училищен плод“ има 177 акта за одобрение на 3 218 учебни заведения, включващи 417 455 деца и ученици. 

От ДФЗ добавят, че през учебната 2019/2020 г. децата в училищата и детските градини ще получават 46 доставки по схемата „Училищен плод“ и 50 по схемата „Училищно мляко“. Бюджетът за тази година по първата схема е 13 655 507 лв., а по втората – 15 863 469 лв.  

По думите им, планирано е до края на януари да бъдат възстановени и разходите на всички одобрени кандидати, които са отчели доставките за първите два периода на учебната 2019/2020 г.