След няколкогодишни спорове Европейската комисия вписа наименованието „Пражка шунка“/ „Pražsk á šunka“ в  регистъра на  храните с  традиционно специфичен характер, стана ясно от официално съобщение от Брюксел.
 
 
Това означава, че единствено чешки производители ще могат да поставят на своята продукция запазения европейски знак  ХТСХ, а след изтичането на петгодишния преходен период никой друг няма да има право да използва това наименование, освен тях.
 
Най-сериозни възражения срещу регистрацията са постъпили от Сърбия и Словакия, които традиционно предлагат на пазара месни продукти със същото име. И докато Прага и Белград успяват да преодолеят различията си чрез преговори, производителите от Словакия са непреклонни. 
 
Страната дълго време настоява, че има не по-малко права върху това традиционно наименование, тъй като в миналото държавата е била обща – Чехословакия. От разделянето й са минали по-малко от 30 години, поради което чехите не могат да докажат традиционния характер на продукта отделно само за своите производители, смята словашката страна.
 
В крайна сметка наименованието „Пражка шунка“ на съответните европейски езици е вписано в регистъра, като изрично е посочен нейният качествен състав и рецептата за приготвяне. Един от показателите, които аналогични продукти в други страни не покриват, е белтъчното съдържание от 16% в продукта. Регистрацията обхваща три варианта на предлагане на шунката - с кост, без кост и консервирана.