Европейска програма за обучение за малки занаятчийски производители на сирене и млечни продукти ще бъде разработена на форум в София от представители на 11 страни - България, Великобритания, Германия, Испания, Ирландия, Италия, Полша, Франция, Финландия, Холандия и Швеция.
 
 
Те се събират на 24 и 25 април в рамките на проекта Teacheesy, съобщи Фондацията за биологично земеделие „Биоселена“. Името на проекта е комбинация от трите думи на английски – обучение, сирене, лесно е.
 
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Програмата Еразъм на ЕС, а партньор от българска страна е Фондацията „Биоселена“. Участват също организации, производители и експерти от FACE, Европейската асоциация на производителите на занаятчийско сирене.
 
Изпълнението на двегодишния проект започна през септември 2017 г. Една от неговите цели е именно да се изработи Европейска програма за обучение на малки занаятчийски производители на сирене и млечни продукти.
 
Снимка: bioferma.org
 
Програмата ще бъде преведена на 24 езика и ще е достъпна за производители и обучаващи организации. Обучението ще помогне на малките производители да спазват изискванията на „Ръководство за добри хигиенни практики за фермерски и занаятчийски сирена”, изработно на ниво Европейски съюз.
 
 
Ръководството е подготвено от FACE - Европейската асоциация на производителите на занаятчийско сирене, в която членува и фондация Биоселена. През 2018 експерти от фондацията, които участваха в разработването му, помогнаха за неговото издаване и разпространение на български език.
 
Копие от Ръководството ще бъде връчено на 25 април на зам.-министъра на земеделието Цветан Димитров на срещата му с участниците в проекта. Те ще посетят и традиционния Фермерски фестивал „От нашата ферма – с любов за вас!“, който се организира всяка сряда пред Министерството на земеделието, храните и горите.