Догодина бюджетът на ЕС за популяризиране на земеделски продукти ще бъде увеличен до 179,1 млн. евро, потвърдиха от Европейската комисия (ЕК).
 
Тазгодишният бюджет бе в размер на 142 млн. евро.
 
 
Поканата за представяне на предложения за конкретни програми ще бъде обявена през януари 2018 г. Допълнителни 9,5 млн. евро са предназначени за начинания на Комисията като бизнес инициативи, кампании, панаири и др. Така общият бюджет за популяризиране възлиза на над 188,5 млн. евро.
 
С тези средства ще бъдат финансирани програми за вътрешния и външните пазари, като се фокусира върху кампаниите, насочени към регионите с най-голям потенциал за растеж като Китай, Япония, Канада и САЩ, Мексико, Колумбия, Южна Корея, Тайван, Югоизточна и Южна Азия. 
 
Около 11 млн. евро ще бъдат насочени за кампании информиращи потребителите в ЕС за различните схеми за качество на Съюза – биологично производство и географски указания. За опростени инициативи в ЕС и трети страни са предназначени 100 млн. евро. За мултинационални програми са предвидени около 79 млн. евро.