Държавният бюджет увеличи общата сума, която се отделя за компенсация на хората с лични стопанства, които приеха да заколят превантивно прасетата си, без да чакат Коледа, за да помогнат за ограничаване на Африканската чума по свинете (АЧС).
 
 
Това стана ясно днес от публикуваното в Държавен вестник Постановление № 298 от 13 декември 2018 г. за изменение на Постановление № 130 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) за обезпечаване изпълнението на мерки за предотвратяване появата на АЧС.
 
С постановлението се извършва преразпределение на допълнителния бюджет на МЗХГ в размер на 4,5 млн. лв., отпуснат за изпълнението на мерките за предотвратяване на появата на заразата в нашата страна. Според промяната разходите по „Политика в областта на земеделието и селските райони", бюджетна програма „Животновъдство“, се намаляват от 119 600 лв. до 45 000 лв.
 
Снимка: МЗХГ
 
Разходите по „Политика в областта на земеделието и селските райони“, бюджетна програма „Безопасност по хранителната верига“, се увеличават от 2 234 400 лв. до 3 378 000 лв.
 
В тази сума влиза изплащането на обезщетенията за пропуснати ползи на собствениците на домашни свине, които са регистрирани по Закона за ветеринарномедицинската дейност, и се намират в 20-километровите зони около индустриалните свинеферми. По-рано тази година размерът на компенсацията беше определен на 70 лв. за превантивно заклано животно.
 
Това значи, че ако цялата допълнителна сума от 1,144 млн. лв. се използва за компенсации, тя ще покрие обезщетенията за около 16 хил. превантивно изклани домашни прасета.
 
Намаляват се разходите по „Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча“, бюджетна програма „Специализирани дейности в горските територии“ - от 2,046 млн. лв. на 977 хил. лв.