До днес, 29 март, в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ се приемат заявления за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни семейства в резултат на природни бедствия през 2018 г. Общият размер на помощта е 30 000 лв.
 
 
По линия на подпомагането, обезщетенията са до 100 % от средните пазарни цени на живи селскостопански животни по видове и категории на базата на данни от Системата за агропазарна информация - САПИ ЕООД. Подпомагането се намалява с плащанията по застрахователни полици и други плащания, получени за компенсиране на допустимите по помощта щети.
 
Важно уточнение е, че на финансова подкрепа подлежат фермери, включени в Регистъра на издадените констативни протоколи на земеделски стопани с унищожени от природни бедствия селскостопански животни и пчелни кошери, и пчелни семейства през 2018 г., изготвен от МЗХГ.
 
До днес е и крайният срок по схемите „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете и „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците". 
 
 
Размерът на финансовата подкрепа за 2019 г. по схемата за хуманно отношение към птиците, е 34 560 000 лева., а този към свинете - 33 000 000 лева.

 

© 2019 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!