Собствениците на земеделска и горска техника са задължени да преминат през годишен технически преглед на земеделска и горска техника. През юли в 7 области в страната ще бъдат извършвани годишни технически прегледи.
 
 
На неявилите се ще се съставят заповеди за спиране от движение на техниката и актове за нарушение, съгласно изискванията на Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника (ЗРКЗГТ).
 
 
В област Благоевград ще бъдат извършени 7 проверки:
 
 
13 ноември– община Гърмен – с. Гърмен от 09:00 до 17:30
 
18 ноември– община Разлог – гр. Разлог от 09:00 до 17:30
 
19 ноември– община Кресна и община Струмяни от 09:00 до 17:30
 
25 ноември– община Банско – гр. Банско от 09:00 до 17:30
 
26 ноември– община Белица – с. Белица от 09:00 до 17:30
 
27 ноември– община Якоруда – с. Якоруда от 09:00 до 17:30
 
● ● ●
 
В област Видин броят на проверките също е 7:
 
 
13 ноември– община Видин – с. Буковец от 10:00 до 14:30
 
18 ноември– община Видин – с. Покрайна от 10:00 до 13:30
 
19 ноември– община Видин – с. Градец от 10:00 до 13:30
 
20 ноември– община Кула – Землища община от 10:00 до 16:30 
 
25 ноември– община Белоградчик – Землища община от 10:00 до 16:30
 
26 ноември– община Макреш – Землища община от 10:00 до 16:30
 
27 ноември– община Димово - Землища община от 10:00 до 16:30
 
● ● ●
 
На територията на община Русе планираните ГТП са 7:
 
 
13 ноември– община Бяла - общината от 10:00 до 16:30
 
14 ноември– община Русе – фирми от 10:00 до 16:30
 
19 ноември– община Ценово - общината от 10:00 до 16:30
 
20 ноември– община Борово - общината от 10:00 до 16:30
 
21 ноември– община Русе - фирми от 10:00 до 16:30
 
26 ноември– община Ветово - общината от 10:00 до 16:30
 
28 ноември– община Две могили - общината от 10:00 до 16:30
 
● ● ●
 
4 проверки ще се извършат в Смолянска област:
 
 
13 ноември– община Златоград – гр. Златоград от 09:00 до 14:00 и с. Долен от 14:30 до 16:00
 
18 ноември– община Доспат – с. Змеица от 09:00 до 14:00 и с. Каска от 14:30 до 15:00
 
19 и 20 ноември– община Смолян – с. Дюлгер от 08:30 до 17:00
 
● ● ●
 
В Софийска област ще бъдат извършени 5 проверки:
 
 
13 ноември– община София – Овча купел от 09:00 до 12:00
 
18 ноември– община София – Слатина от 09:00 до 12:00
 
19 ноември– община София – Младост от 09:00 до 12:00
 
20 ноември– община София – Люлин от 09:00 до 12:00
 
25 ноември– община София – Кремиковци от 09:00 до 12:00
 
● ● ●
 
В област Търговище - 13 проверки:
  
 
13 ноември– община Попово – фирми от 09:30 до 15:30
 
14, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28 ноември– община Търговище – гр. Търговище от 08:30 до 17:00 
 
24 ноември– община Търговище – с. Пайдушко от 09:30 до 11:00, с. Братово от 11:00 до 13:00 и с. Пресиян от 13:00 до 15:00 
 
25 ноември– община Омуртаг – с. Козма от 09:30 до 12:00 и с. Церовище от 12:00 до 15:00
 
26 ноември– община Търговище – фирми 09:30 до 15:00