В ерата на модерните технологии и развитието на агробизнесът у нас, думите прецизно земеделие, не звучат нещо екзотично, а напротив. Все повече, фермери се доверяват на експертите в тази област, за да могат да анализират, планират и развиват своята работа на полето, която е тясно обвързана с природните дадености и особености на съответния район.
 

Все повече променящите се климатични особености у нас и посвета, поставят фермерите пред нови изпитания в стремежа им за постигане на добри производствени резултати. Именно затова потърсихме, специалистите от Ник Агро Сървис ООД, които са се специализирали в областта на продуктите и услугите за почвено картиране и почвен анализ. От тях търсим, отговор на въпроса – защо са важни почвените анализи, каква информация ни дават те и какво допринасят в нашата работа.
 

Компанията е добре позната на нашия пазар и през последните години печели все по-голямо доверие сред българските фермери.
 

Посреща ни г-н Костадин Костадинов, управител на Ник Агро Сървис ООД, който подробно ни разяснява, как компанията се е развила през последните две години:
 

„Новостите в компанията са насочени предимно към увеличаване на капацитета на лабораторията, което е породено от увеличения интерес от страна на фермерите към услугите, които предоставяме. За постигнем това през последните години инвестирахме във високотехнологични апарати и в автоматизация на лабораторните процеси. Благодарение на това успяваме да поддържаме висок капацитет на работа.“
 

Не пропускаме да го попитаме, от какви услуги на Ник Агро Сървис ООД, могат да се ползват фермерите.
 

„Услугите, които предлагаме на българските фермери, са анализ на физични, химични и физико-химични свойства на почвите и по-конкретно определяне на механичен състав, съдържание на хумус, на карбонати, на азот, фосфор и калий, на калций и магнезий, натрий, желязо, молебден, цинк, хлор, никел, кобалт."
 

Друг вид услуга, която предлагаме активно от началото на тази година, е изготвянето на препоръки и цифрови карти за осъществяване на променливо торене. Това означава, че благодарение на тези карти, операторите на машините ще могат да торят с променлива норма в техните масиви. Тоест, те вече ще знаят къде има нужда да бъде приложен повече тор и къде – по-малко, като тази информация те получават в реално време.
 

Г-н Костадинов, подчерта, че във връзка с мярка 214 за агроекологични плащания и въвеждането на сеитбообращенията има засилен интерес към услугата за анализ на почвени проби и допълни:„Ние предоставяме на фермерите резултатите от анализите на почвените проби във вид, необходим за кандидатстването на мярка 214“.
 

От началото на тази година, фирмата има изграден интернет портал, на който фермерите могат да проследят пълната информация и имат достъп до резултатите от пробите, интерпретация на тези резултати от специалистите  и препоръки за хранене на културите.
 

Срещаме се и с Марина Декова, отговорник по качеството в лабораторията за изпитване към Ник Агро Сървис.
 

Тя ни разказва за процесите, които извършват специалистите , и за начина, по който се обработват почвените образци.
 

„Когато пристигне почвена проба в лабораторията, най-напред тя се завежда в лабораторния регистър, където получава номер, под който минава различни етапи на обработка в зависимост от това, какви са изискванията на клиента.
 

За да приведем почвата във вид, подходящ за анализ, тя трябва да мине през определени обработки. За тази цел имаме подготвителни помещения, в които почвата се изсушава и се подготвя за изследване.
 

След това се прави химичен анализ на почвата, като всяка почвена проба е в зависимост от заданието на клиентите за конкретно измерване. С цел гарантиране на качеството на извършваните анализи всички процеси са автоматизирани, с което се избягва субективният фактор и в същото време се постига висока производителност.


Резултатите от направените в лабораторията анализи могат да бъдат предоставени на клиентите в суров вид или под формата на препоръки, изготвени от наши агрономи.“
 

Разбира се отиваме и до полето, където се взимат и самите проби, за да станем свидетели и на тази част от целия процес на почвен анализ. Не случайно пробите се взимат с АТВ оборудвано с автоматични сонди, които позволяват вземането на пробата да се извърши качествено, бързо и прецизно.

Всяка една проба се разделя на две дълбочини: от 0 до 30 и от 30 до 60 см., като се  задават границите на парцела и в специализиран софтуер се въвежда размерът на клетката, която всъщност представлява територията, от която да се формира една средна проба. Ако целта е да се изготви изключително прецизна карта за променливо торене, то клетките са възможно най-малки. При пробовземането Ник Агро Сървис работи най-често по ISO стадарт, при което съобразно размера на парцела се определя и размерът на клетката.


На всяка от машините, взимаща проби има монтиран проследяващ GPS, който е свързан към сондите, което позволява на специалистите от Ник Агро Сървис, да проследят всяка единична проба,  откъде точно е взета. Това помага, изключително много на екипа за осъществяване на контрол на качеството, който е в основата на работата на компанията.

 

Вижте видео във Фермер.БГ TV :

НИК Агросървис
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!