Министър Румен Порожанов отговаря на въпрос на депутат относно предстоящия програмен период и бъдещата селско стопанска политика.
 
 
Според министерството всяка държава членка трябва да има възможност сама да реши дали да въведе постепенно намаление и таван на директните плащания. Първо, трябва да се отчетат националната специфика и обхватът на интервенциите, които да бъдат включени в тези намаления.
 

Относно субсидирането на пчеларите

В новия програмен период не се предвижда субсидия на отделно пчелно семейство, както съществуват субсидии на глава животно. За сектор „Пчеларство“ е предвидена отделна финансова подкрепа с фиксиран бюджет. 
 
Със 70% се увеличава общият бюджет на ЕС за пчеларските програми в бъдещата ОСП. Той нараства от 36 млн. евро до 60 млн. евро. Новото е, че досега те се прилагаха доброволно, а в новия период ще бъдат задължителни. Правилата за прилагане, мерките и бенефициентите се запазват. Не се изменя и съотношението – 50% финансиране от ЕС и 50% от държавите членки.
 
За България увеличението на бюджета за пчеларство е с малко над 847 млн. евро спрямо отделените средства за 2019 г. За 2019 г. се предвиждат 1,2 млн. евро, които нарастват до почти 2 млн. евро годишно след 2020 г.
 
В началото на годината ДФ „Земеделие“ ще излезе с решение дали пчеларите ще получат държавни помощи от типа de minimis. Пчеларските организации трябва да обосноват своите искания. При наличие на финансова възможност те ще получат минимално подпомагане.
 

Относно Законопроекта за поземлените отношения

До 28 февруари 2019 г. е удължен срокът за представяне на проектозакона в Министерския съвет. Това се случи, след като Комисията по земеделието и храните реши да разшири обхвата му.
 
Проектът предвижда да стимулира регистрирани млади земеделци до 40 г. да създават или разширяват стопанства. Обсъждат се варианти за преференциално отдаване на земеделски земи от Държавния поземлен фонд под наем или аренда за дългосрочен период от време.
 
 

Относно изискванията за участие на фермерски пазари

Отпада териториалното ограничение за реализация на млечни продукти от овче, козе и биволско мляко. Това гласи ново изменение на Наредба 26. Предстои то да бъде нотифицирано пред Европейската комисия и държавите членки, преди да бъде публикувано в Държавен вестник.
 
Целта е да се стимулира производството на сурово овче и козе мляко от малки и средни производители. Съгласно новите изменения млечни продукти от овче, козе и биволско мляко, произведени в обектите за търговия на дребно, могат да се доставят до други обекти за търговия на дребно или до мобилни хладилни витрини, които се намират на територията на цялата страна.
 

Относно субсидията за литър произведено краве и овче мляко 

Подпомагането на сектор „Животновъдство“ през новия програмен период предстои да бъде определено в Стратегическия план, който България трябва да изготви. 
 
В момента обвързаната подкрепа индиректно е свързана с реализираните количества мляко според заявените за подпомагане животни и чрез въведеното изискване за доказване на реализацията на пазара на мляко и/или млечни продукти. 
 
Във всички случаи подпомагането на млечното животновъдство в България е пряко свързано с подпомагане на глава животно.