Водещата българска компания за управление на земеделски активи Агрион пуска за продажба парцели в цялата страна. Цените са изключително атрактивни и започват от 300 лв./дка, съобщиха от дружеството. Големината на парцелите, точното им местоположение и цената им са обявени на сайта на адрес http://www.agrion.bg/bg/zemq/sellingform. Компанията е предвидила и опция за онлайн заявка за купуване на имот. 

Покупката на поземлени имоти Агрион може да стане на разсрочено плащане за период от три години без първоначално самоучастие. Това е сериозно облекчение най-вече за малките производители, които ще имат възможност да купят съседни парцели, без това да наруши финансовото им планиране. За едрите купувачи се предвидени отстъпки от продажната цена, казаха от Агрион.
 
„Покупката на земя е отлична възможност за земеделските стопани да окрупнят парцелите си и да разширят стопанствата си“, твърдят агроексперти. Комасацията увеличава производителността и намалява разходите и води до по-ефективно и модерно земеделие. Тя дава по-добри условия за механизирана обработка на земята, което ще позволи на земеделските стопани да кандидатстват за субсидия по различни европрограми.
 
Според прието решение на правителството в средата на януари 2018 г., предвидените средства за директни плащания за площ и по различните програми през тази година са в размер на 2.91 млрд. лв., което е с над 400 млн. лв. повече в сравнение с 2017 г. От тях над 2.6 млн. лв. са за сметка на ЕС, а близо 276 млн. лв. е националното съфинансиране.
 
 
Окрупняването на терени е важно и за формирането на по-добра цена на земеделските площи. Според експертите комасираните имоти държат доста-по-висока цена в сравнение със средната за даден регион и собствениците й могат да спечелят значително повече, ако в последствие решат да я продават.  Земята у нас е изключително разпокъсана, като средният размер на земеделските терени у нас е едва 5.5 дка. 
 
За 2016 г. осреднената цена на дка в България е около 761 лв., като за последните шест години стойността и се е увеличала тройно, сочат данните на Националния статистически институт. Очакванията са трендът да се запази и през следващите няколко години. 
 
Все по-често на пазара се наблюдава тенденция инвеститорите да влагат парите си в земеделска земя, за сметка на други недвижими имоти или традиционните финансови инструменти. Тя постепенно се превръща във важен инвестиционен актив, а не просто като място за реализиране на земеделска продукция. Сметките показват, че тя гарантира доста по-добра доходност от банковите депозити и инвестиционните фондове. При средно покачване на цената с приблизително 4% на година и рента от 50 лв., покупката на поземлен имот от Агрион за 300 лв. на дка би могла да донесе доходност от близо 10%, дори и ако се налагат допълнителни инвестиции в разработване на парцела.
 
При това при нисък финансов риск, тъй като земеделската земя не се влияе от икономическите и политическите процеси. При нея не се наблюдават резки скокове и спадове, както при недвижимите имоти, например.
 
От подобна възможност се възползват все по-често българи живеещи зад граница или такива с високи доходи, които през годините са спестили средства. Наблюдатели на пазара забелязват и тенденция сред купувачите все по-често попадат и арендатори, за които е по-изгодно да изгодно да купят ниви, отколкото да ги наемат. 
 
„С продажба на атрактивни имоти искаме да искаме да дадем възможност на повече хора да печелят от развитието на селското стопанство и от притежаването, и обработката на земеделска земя“, казаха от Агрион. Във всеки от регионалните офиси на компанията купувачите могат да получат абсолютно безплатно експертни съвети, информация за пазара, както и търговски и юридически консултации.