Пасища и мери в цялата страна се оказват извън допустимия за подпомагане слой не по вина на животновъдите, алармират в редакцията на Фермер.БГ от браншовите организации. Проблемът е бил поставен на среща с министъра на земеделието проф. Димитър Греков.

„Много са случаите на земи извън допустимия слой, на които проверки от общинските служби реално не са извършени. Причините са най-често, че проверяващите не са могли да стигнат до терените заради лоши атмосферни условия. Срокът за проверка беше много кратък и се оказа, че тези земи се водят недостъпни. За това животновъдите нямат вина, но реално те подлежат и на санкция“, обобщи казуса Димитър Зоров, председател на УС на Асоциацията на млекопреработвателите.

От браншовите организации настояват непроверените земи да бъдат извадени от заявленията на животновъдите – това означава, че за тях фермерите няма да получат субсидии, но и няма да бъдат санкционирани, той като няма да се водят наддекларирани.

 

По думите на Зоров, дори фермерите да са подали възражения по допустимия слой, няма как те да бъдат признати. „Възраженията се разглеждат на база вече налични документи, а за тези земи няма ортофотометрия, няма правени проверки на терен“, обясни Зоров. Той допълни, че има разбиране от страна на МЗХ и от министър Греков.

Според Зоров по-съществения проблем по допустимия слой е за земите в Натура. „В наредбата за агроекология е записано, че пасища и мери са и такива, които могат да имат до 25% захрастяване. За да стане това, обаче, е било необходимо да бъда направено физическо преначертаване на блоковете, а това не е извършено. Затова сега, ако физическият блок носи код, различен от пасища, мери и ливади, които са в слоя, те не могат да бъдат подпомогнати, въпреки че наредбата го позволява. Това е несправедливо санкциониране заради несвършена в предходни години административна работа“, обобщи Зоров и допълни, че диалогът по казуса с МЗХ ще продължи, тъй като много животновъди са ощетени.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!