Мястото ни във ФАО е значително, защото България е една от страните, които може да задоволява не само себе си със земеделска продукция, но и други страни, заяви министърът на земеделието и храните Димитър Греков преди официалното откриване на семинар за управление на собствеността на земя на тема „Повишаване на информираността относно доброволните насоки за отговорно управление на собствеността на земя в областта на рибарството и горите в рамките на Националната продоволствена сигурност”.

 

Форумът се провежда за първи път в България съвместно между Организацията на ООН по прехрана и земеделие (ФАО) и Министерството на земеделието и храните. В рамките на форума пред участниците беше представен одобреният през май миналата година документ за доброволните насоки за отговорното управление на собствеността на земята в областта на земеделието, рибарството и горите, тоест за отговорното управление на природните ресурси, свързани с производстството на храни.

 

Документът е изготвен от ФАО – Организация по прехрана и земеделие на ООН и се разпространява във всички контитенти на Земята с цел mо-добро управление на естествените природни ресурси и достъпа на хората до храна, беше подчертано в началото на форума от страна на Ендрю Хилтън, старши ръководител на дирекцията за собствеността върху земята във ФАО.

 

Зам.-министърът на земеделието и храните Бюрхан Абазов приветства участниците от всички държави от региона. „Сред темите, които ще дискутираме в рамките на семинара, са проблеми, свързани с управлението на земя, собствеността и с достъпа до земя на всички, които имат нужда от нея, както и с проблемите, свързани с изхранването на населението“, каза Бюрхан Абазов.

 

Общата цел на участниците в семинара е общият документ и съдържащите се в него насоки за отговорно управление на земята да намерят своето реално приложение в политиката както на регионално, така и на национално равнище. Ендрю Хилтън подчерта, че в приетите принципи всяка държава би следвало да намери онзи елемент, който най-пряко я засяга. А Бюрхан Абазов допълни, че всяка държава трябва на базата на приетите принципи и добри практики да открие най-работещите за себе си и за националната си икономика.

 

Форумът, на който за първи път домакин е България, ще продължи три дни и е резултат от активната работа на всички държави през последните 12 месеца.

 

Очаквайте интервю с Ендрю Хилтън и с Любомир Иванов, представител на България във ФАО

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!