От днес – 6 декември до 13-ти декември 2017 г. земеделските стопани от област Бургас, с унищожени от наводненията животни, могат да кандидатстват за минимална помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013, съобщиха от държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).
 
 
Документи се приемат в Общинските служби „Земеделие“ (ОСЗ) към Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) или в Областна дирекция (ОД) на ДФЗ в Бургас, отдел „ПСМП“. Кандидатства се лично или чрез упълномощено лице.
 
Заявления за минимална помощ могат да подават животновъди, които отглеждат: кокошки, пилета, патици, пуйки, зайци, прасета, свине-майки, кози, овце, шилета, телета, понита, коне, магарета и пчелни кошери и са пострадали от неблагоприятното климатично събитие - наводнение през месец октомври 2017 г. в област Бургас, добавиха от фонда. 
 
De minimis ще се предоставя на физически лица, еднолични търговци и юридически лица, включени в Регистър, изготвен от Областна дирекция „Земеделие“ на МЗХГ, гр. Бургас за пострадали собственици на загинали животни, в резултат от наводнението.
Финансовият ресурс на помощта е в размер на 46 000 лв. и е определен с решение на УС на ДФЗ от 27 ноември 2017 г. 
 
Общият размер на подкрепата на един земеделски стопанин и на едно и също предприятие не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро ( 29 337.45 лв.) за период от три бюджетни години (2015 г. – 2017 г.). Средствата ще бъдат изплатени до 20 декември 2017 г. Още информация за помощта е публикувана на сайта на ДФЗ.