Фирма „Органоазото“ е една от най-големите италиански фирми производител на натурални (естествени торове), предназначени и
одобрени за биологично земеделие съгласно Регламент 834 /2007 и 889 / 2008 г.
 
Торовете са вписани в регистъра на Министерство на земеделието на Италия, който е достъпен за всички. Производителите на 100 % органични торове се сертифицират официално и отделно съобразно изискванията на Регламент 1069 /2009 г. на ЕО и също са качени на сайта на Министерството на земеделието на Италия.
 
 
Количеството органично вещество в почвата се определя на базата на съдържанието на органичен въглерод (С). Въглеродът в природата е пряко свързан с почвеното плодородие. Съотношението С/N е важен показател за качеството на органичното вещество. Въглеродът е важен биогенен елемент с първостепенно значение. Той влиза в състава на всички органични съединения.
 
ОРГАНЕКСПОРТ N 14
 
 
Съдържание: брашно от рога, копита, кожа на едър рогат добитък. Различно ниво на минерализация от 3-6 месеца осигурява наличие на азот. Органичен азотен тор N - 14%. 
Органичен въглерод С -  45%. 
Въглеродът е биогенен елемент с първостепенно значение. Той е важна съставна част на всички органични съединения. 
 
Подходящ е за овощни градини, зеленчукови култури, зърнено-житни култури.
Начин на приложение: Прилага се почвено. Особено подходящ е за зърнено-житни култури – пшеница, царевица, ечемик, ориз и бобови култури. Той е подходящ и за зеленчукови култури, които се нуждаят от високи нива на азот, както и за овощни градини и разсадници.
 
БИОАЗОТО N 12
 
 
Съдържание: хидролизирана кожа и кожни протеини с максимална концентрация на сухо вещество, желязо (Fe) и магнезий (Mg).
Органичен азот N - 12% 
Органичен въглерод С - 40%
                                                                                             
Времето за минерализация на органичния азот е от 2 до 4 месеца, в зависимост от структурата на почвата. Желязото и магнезият се свързват с живата матрица и подобряват баланса на хумуса. Торът е подходящ за есенно и пролетно приложение.
 
Голямата производителност на обработваемите култури се дължи на продължителното наличие на азот през цялата вегетация.  
Голямата производителност на обработваемите култури се дължи на продължителното наличие на азот, което е на разположение на растенията, в резултат на бавното отделяне през вегетацията.
 
КОРНУНГИЯ N 14
 
 
Съдържание: естествени стрити рога и копита. Съдържа също значителни количества фосфор, калий, магнезий и органична сяра. Отличен продукт за основно торене, защото азотът се освобождава бавно.
Органичен азот N - 14%
Органичен въглерод С - 40% 
 
Подходящ е за всички култури, особено за млади овощни градини и разсадници. Корнунгия N 14 е органичен азотен тор с висока концентрация на природен (естествен) органичен азот с бавно освобождаване (N 14). Съдържа също значителни количества фосфор, калий, магнезий и органична сяра. Отличен продукт за основно торене, особено на оризови насаждения и за всички култури, защото азотът се освобождава бавно и действа много добре. Идеален е за разсадници.
 
Начин на приложение: Прилага се почвено, локално. Работи много добре в култури, при които  честото торене не е възможно, поради затруднен достъп или да се избегне вредното отъпкване на почвата.
 
N:P 10:8 (ОРГА N ЕКСПОРТ 10:8)
 
 
Съдържание: брашно от месо и кости : брашно от рога и копита
Органичен азот N -10%
Фосфорен пентаоксид (P2O5), органичен С - 40 %                                                                                     
 
Продължителен запас от фосфор и високо ниво на усвояване. Подходящ за всички видове култури, особено за овощни и зеленчукови, при които необходимостта от фосфор е голяма през отделните периоди  (вкореняване, цъфтеж, образуване на семена). 
Високо концентриран естествен продукт с бавно освобождаване на азот (N),  при което се гарантира постоянен и дългосрочен пренос на азот (N).
 
Фосфатите с органичен произход  (костно брашно) дават възможност за продължителен запас от фосфор и високо ниво на усвояване. Препоръчва се за употреба при зеленчукови, овощни и градински култури, при които е полезна дългосрочна наличност на подхранващите елементи: NP (азот, фосфор)- 10-8. 
Начин на приложение: разхвърляне на гранулите върху почвата.
 
N:P:K 5:10:15 (FERTIFIELD)
 
 
Съдържание: кожа и кожни протеини , костно брашно и брашно от месо
Органичен азот N -5% 
Общ фосфорен пентаоксид  (P2O5) - 10 %
Калий (К)  -15% под форма на калиев оксид, разтворим във вода, съдържа още серен триоксид (SO3) -13 % и органичен С - 14 %. 
 
Позволява да се намалят нормите на торене с 25 процента, в зависимост от потребностите на културите. Препоръчва се за употреба при всички култури. Най-голям ефект се наблюдава при зеленчуковите и овощните насаждения. Прилага се за основно  (запасяващо) торене в края на вегетацията, преди есенната дълбока оран или много рано напролет.
 
Повече за продуктите, предлагани от фирма АМИТИЦА ООД, научете на сайта amiti.org