Кабинетът одобри промени в Устройствените правилници на Министерството на земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие“, Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, Изпълнителната агенция по горите, Българската агенция по безопасност на храните, Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството, Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол и на Селскостопанската академия. 
 
С промените се предприемат  мерки за оптимизиране на разходите за персонал до размера им, утвърден с годишния закон за бюджета. По този начин ще бъде постигната и оптимизация на дейността на отделни административни звена и структури. Извършва се и вътрешно преструктуриране и оптимизиране на съществуващи звена, като се прецизират функциите им, съобщава Правителствената информационна служба.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!