Новите изисквания по обвързаната подкрепа натиснаха цените надолу, а това се отрази на цялата стопанска година. От друга страна изискванията, заложени в наредбата за обвързана подкрепа, са доста минимални. Според нас този вид подпомагане помага за изсветляването на сектора. Това каза председателят на Асоциацията за развъждане на месодайни породи говеда в България (АРМПГБ) Стоян Чуканов.

Бик Абердийн Ангус - голямата награда на СТЕКСПО 2019

“За да могат да получат обвързана подкрепа, фермерите трябва да доказват животните си не само с пътен лист, а и с фактури. Въпреки това изискванията, заложени в наредбата при селекционните животни, са следните - с едно теле се доказват четири крави. Ако имате 25% отелвания в едно стадо, то е на загуба. Едно рентабилно стопанство в Америка например е 80%. А вие може да продавате и ремонтни крави, което също важи за доказване”, обясниха от АРМПГБ.

До миналата година се доказваха отелвания, а информацията автоматично се вземаше от ВетИс системата. Сега посоката е правилна, убедени са от месодайната асоциация.

“Хората ще свикнат, че всяка продажба важи за следващата стопанска година”, добави Чуканов.

Стоян Чуканов: „Ставките трябва да се увеличат, но след като хората свикнат да маркират животните си и да доказват продажбите с фактури. Ние сме убедени, че обвързаната подкрепа помага за изсветляване на сектора“

Според изп. директор на асоциацията Андрей Чалъков друг обезпокоителен проблем в сектора е, че повечето животни се колят във фермите, а не в кланиците. Той цитира статистика, според която за миналата година закланите животни във фермите са били 60 хиляди, а в кланиците – 30 хиляди.

„Имаме институционални проблеми. Те си стоят и много често не се назовават. Но единственото нещо, което ще изведе сектора напред, е да имаме повече качествени животни за износ, а през сивия сектор това няма как да се случи,“ убеден е Чалъков.