Дебатите относно таваните и намалението на директните плащания в новата Обща селскостопанска политика (ОСП) 2021-2027 продължават. Редица мнения бяха обменени в рамките на  заседанието на Специалния комитет по селско стопанство в края на февруари.
 
 
От срещата стана ясно, че са налице различия в мненията на държавите членки по чувствителни въпроси като таваните и намаленията на директните плащания, преразпределителното плащане, както и обвързаната подкрепа в бъдещата ОСП, съобщи ОДЗ-Кюстендил. Председателството предложи на специалния комитет три възможни алтернативни опции за редакция на таваните и намаленията, които предвиждат.
 
Първият от тях е редукцията да бъде лимитирана до базовото плащане. Вторият – да има отчитане на разходите за труд на доброволен принцип. А третият – държавите, които прилагат преразпределителното плащане до 10% от националния им таван, да не са задължени да прилагат намаления. 
 
Делегациите бяха разделени в своите виждания по различните опции. Председателството предложи преразпределителното плащане да остане доброволно, което беше широко подкрепено от държавите членки. 
 
По отношение обвързаната подкрепа множество делегации подкрепиха продължаването на възможността за прилагането й, но бяха разделени в алокирането й – някои подкрепиха предложението на ЕК за намаляването на помощта до 10% от бюджета за директни плащания, в сравнение с 13%+2% понастоящем,  други искаха да се запази статуквото. А трета група настоя за увеличаване на максимално допустимия размер.
 
 
Следете темата и на cap4us.fermer.bg.