От Националния съюз на говедовъдите в България - НСГБ алармираха министър Грудев за опасността от "социални помощи" в земеделието.

 

Фермер.БГ представя целия текст на писмото, изпратено до министър Васил Грудев и МЗХ от страна на НСГБ :

 

Уважаеми   Господин  Министър

 

Националният съюз на говедовъдите в България напълно подкрепя позицията на Националната асоциация на зърно производителите изразена в писмо до Вас, за организиране обществено обсъждане по прилагането на Схемата за подпомагане на малките земеделски стопанства. Ние, заедно с още 29 Неправителствени организации на 21.07.2014г се обединихме в общо Становище по отношение Концепцията на МЗХ за прилагане на Директните плащания в РБ. В т.4 заявяваме, че сме против прилагане на схемата така както бе записано в концепцията. Не е ясно от кои и при какви условия ще бъдат получавани тези средства, как ще се спазва данъчното законодателство и излизане от сивата икономика, как ще се доказва получаваната продукция. Въпросите поставени от нас и НАЗ трябва да намерят отговор, в противен случай има голямата опасност да се манипулират тези средства и да бъдат използвани  на практика като „социални помощи” водещи до реализиране на политически цели.

 

Също така искаме да се разгледа подписаното Споразумение на 12.11.2013г между животновъдите от една страна и министрите на икономиката, земеделието и председателя на КЗ при НС. Една част от точките вече са изпълнени, но останалите чакат решения.

 

Господин Министър, в нашият Съюз отглеждането на крави е бизнес и ние сме изключително заинтерисовани определените средства за оказване помощ на животновъдството да достигат до истинските фермери и да носят увеличение на продукцията от говедовъдството, по които показател твърдо сме на последните места в Европа. Ето защо след приключване изключително трудните преговори с ЕК които Ви предстоят по отношение приемане нашите искания по новата ОСП и сме убедени, че Вие ще направите всичко възможно да защитите нашите интереси ние ще Ви поставим и въпросът за изграждане нова концепция за развитие на говедовъдството през новият програмен период.

 

            С уважение и пожелания за ползотворна съвместна работа.

 

                                                       Изпълнителен директор на НСГБ: Михаил Михайлов 


 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!