Нова публична база данни за европейски храни с уникален произход заработи от началото на месеца. Тя се нарича „еАмброзия – регистър на географските указания на ЕС“ и е достъпна безплатно в интернет, съобщи Европейската комисия (ЕК).
 
 
Регистърът ще даде лесен достъп до информация за всички географски указания на ЕС, включително техния статут - прилагани, публикувани или регистрирани. В него се отбелязва и правното основание, когато продуктът е официално защитен.
 
Базата данни стартира в три фази. Първата част от регистъра, която вече е готова, включва само европейски вина със запазени географски указания.
 
До лятото на тази година ще заработи втората част, която е за спиртните напитки, а до края на 2019 г. всички селскостопански хранителни продукти на ЕС с географски указания ще бъдат част от еАмброзия.
 
България вече присъства в новата база данни с 10 защитени наименования за произход на вино. Те са Тракийска низина, Болярово, Стамболово, Плевен, Долината на Струма, Перущица, Любимец, Ивайловград, Сливен и Брестник.
 
Снимка: pixabay.com
 
Всички те са защитени още през първата година от членството на България в ЕС – 2007 г., с изключение на наименованието Болярово, което е включено през 2009 г., и Тракийска низина – през 2017 г.
 
„Тази нова система ще опрости търсенето на информация за географските означения и ще увеличи прозрачността за производителите, националните органи и всеки, който се интересува от европейските географски указания“, коментираха от ЕК.
 
Географските означения на ЕС осигуряват законова защита на 3 400 наименования на продукти, за да се популяризират уникалните характеристики и да се защити традиционният опит на техните производители, допълниха от Комисията.
 
Всяко географско указание е свързано със специфични правни стандарти за начина на производство на продукта, като същевременно служи и като гаранция за качеството.