Тази година на Винария в Пловдив, от 2 до 5 aприл, за пръв път се появява НИК сред списъка с изложители. Иноваторите в прецизното земеделие показват редица решения, създадени за повишаване прецизността на обработките в лозарството и начини за превенция и диагностика на болестите по растенията. Всички те са съобразени с особеностите на работния процес в лозарството и се прилагат при производството на грозде в цяла Европа.


Добрите практити започват с анализиране състава на почвата. За тази цел се прави набиране на почвени проби по предварително зададена схема, която осигурява представителност за цялата площ в границите на масива. Многобройните бодове в почвения хоризонт се извършват чрез автоматизирани сонди за пробовземане и с помощта на компактни и високопроходими машини тип ATV и UTV.


Пробите се анализират в модерно оборудваната лаборатория на НИК Агро Сървис, известна с това, че има най-високата производителност на Балканския полуостров. На база резултатите от лабораторния анализ се създават карти, които изобразяват разпределението и съдържанието на хранителните елементи в границите на масива.


Екип от квалифицирани агрономи и консултанти използва резултатите от почвените анализи като основа за изготвяне на препоръки за хранене на културите. Това е от голямо значение, когато става дума за „запасяващото торене“ при подготовката за засаждане на ново лозово насаждение.

 


В първите години от развитието на младите лози фосфорът и калият са ключови елементи за правилното им развитие. Недостигът на усвоими форми от тези елементи води и до забавено встъпване в плододаване.


От друга страна е важно да се прецени и точното необходимо количество азот, от което се нуждаят лозите преди встъпване във фаза плододаване. Осигуряването на прекомерни количества от този елемент води от една страна до прекомерно силно вегетативно развитие, а от друга – до отмиване с водния поток и нитратно замърсяване на местността.


След стъпване в плододаване експертите от НИК предлагат на лозарите извършване на комбинация от почвени и растителни анализи. Необходимостта за това може да бъде от една страна – провеждане на рутинен контрол при добро развитие и нормално плододаване на лозите, а от друга страна – видими признаци на хранителен дисбаланс и нетипична за възрастта и сорта гроздова продукция. Желателно е да не се допускат видими симптоми на хранителен дисбаланс в лозите, защото това дава отражение върху качеството и добива на грозде.


Като „индикаторен орган“ за извършване на растителен анализ при лозата най-често се използват листата (дръжки и петури) в началото на цъфтежа. Така се установява моментното съдържание на усвоените хранителни елементи в лозите. Предимство на растителните анализи е възможността да се установи недостиг от определен хранителен елемент преди проява на видими симптоми.  В подобни случаи специалистите от НИК препоръчват регулиране на хранителния режим чрез своевременно листно подхранване с дефицитния микро (например – желязо) или макроелемент (например – магнезий).


Новост в лозарството, която НИК предлагат от тази година, е отчитане на жизнеността на растенията в масивите. Използваният индекс се нарича NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) и се определя чрез ръчно устройство – Trimble Green Seeker Handheld, което сканира листната маса на растенията и определя жизнеността им или от Trimble Green Seeker система с няколко сензора, която извършва същото, но изпраща данните към дисплей за навигация Trimble FmX, където те се записват и съхраняват, заедно с координатите в които са взети. Отчетените от този уред NDVI стойности дават информация за съдържанието на пигмента хлорофил в зелените части на лозите.

 


Тъй като хлорофилът участва пряко в процеса фотосинтеза, се прави корелация между неговото съдържание и синтеза на органични вещества в растенията. Съответно, чрез прилагането на алгоритми, базирани на индекса NDVI, може да се прави оценка на натрупването на асимилати в плодовете (например – органични киселини и захари).


Има много правила за правилно определяне момента на гроздобер. Лозарите, които работят прецизно, използват показателя на жизнеността (NDVI). Чрез неговото отчитане в местата с по-слаби или по-продуктивни лози, може да се планира начало на гроздобера в различно време за отделните микрорайони на един и същи масив.

Метеорологичните станции iMetos
В началото на март на АГРА НИК представи официално нов продукт, помагащ за внедряването на прецизното земеделие в стопанствата и улесняващ управлението им – това са интернет базирани метеорологични станции, които могат да бъдат монтирани на всяко едно място, дори и когато до него няма ел. връзка, тъй като те се захранват чрез соларните панели и батерии.
Метеороголичните станции iMetos се произвеждат от Pessl Instruments и имат широко приложение в Европа и света. За тях е характерно, че се състоят от различни сензори и всеки земеделец може да избира и да конфигурира своя собствена станция, в зависимост от това, кои климатични параметри иска да следи и кои са важни за отглежданата от него култура – така се получават метеорологични станции, които дават цялата необходима информация за климата на земеделеца на оптимална цена, тъй като в станцията не се включват излишни сензори, които да я оскъпят.

 


Сензорите, които са най-разпространени и най-желани от земеделците в Европа са за проследяване на климатичните параметри като посока и скорост на вятъра –важни при пръскането, слънчева радиация, количество на валежите, изчисляване на дневната евапостранспирация, влажност на почвата, особено важна при наличието на напоителна система и някои по-нетрадиционни и иновативни сензори като iTrap, който представлява капан за насекоми, към който те се привличат чрез специален субстракт, като след като попаднат в капана те биват заснемани и изпращани към онлайн система, която ги идентифицира и предоставя информация на земеделците за техния вид, възможните вреди, които биха нанесли на посева, в зависимост от това какво е растението и начини за справяне с тях.


Метеостанцията работи като записва данни за моментното състояние на климата и показателите на отделните сензори, които данни се съхраняват и могат да бъдат видяни чрез онлайн портал, достъпен от всяко устройство с интернет. На онлайн портала земеделците могат да видят и прогноза за определен бъдещ период за метеорологичните условия на местата, на които има поставени метео станции като така те могат да планират своите бъдещи обработки.


Метеорологичните станции са с широко приложение в лозарството в Европа, тъй като предоставят детайлна информация за най-важните метеорологични условия, които касаят развитието на лозовия масив и могат да предложат прогноза на база, на която може да се планират пръскането и поливането на лозята, така че те да стават при оптимални климатични условия.
 


 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!