През последната седмица през Пристанище Варна, откъдето обикновено се осъществява основна част от износа на зърнени и маслодайни култури, са изнесени 11 хил. тона пшеница, докато експорт на ечемик и рапица не е реализиран. Това сочи последният Оперативен анализ за основните земеделски култури на Министерство на земеделието и храните.
 
Общият износ на пшеница през порта за периода 1 юли 2015 г. – 12 юни 2016 г. възлиза на 1 702 хил. тона, с 38,9% повече спрямо същия период на предходната маркетингова година. Същевременно, износът на ечемик и рапица спада съответно с около 17% и 42% на годишна база. 
 
От началото на настоящата пазарна година до момента през Пристанище Бургас, опериращо на терминал Бургас – Изток 1, са изнесени 9,3 хил. тона пшеница и 3,2 хил. тона ечемик, а експорт на рапица не е реализиран. 
 

 

Оперативен анализ на основните земеделски култури (Бюлетин № 24/2016)