Двете крайности се сблъскват
● ● ●
 
Биопроизводителят отново планира да отбележи Трифон Зарезан със специален ритуал
 
● ● ●
 
Предвиждаме 13 инвестиционни и 2 компенсаторни мерки да стартират тази година, коментира Венислава Бояджиева от МЗХГ
 
● ● ●
 
Оперативната група „Изображения от дрон за идентификация на див овес и други плевели“ изпълнява проект с бюджет от 306,000 евро
 
● ● ●
 
Отговор дава Мария Филева, главен експерт в агроведомството
 
● ● ●
 
За шест години се изградиха правила и ситуацията вече е по-ясна, смята председателят на Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ)
 
● ● ●
 
Програмата за подхранване се съставя след анализ на качествата на почвата
 
● ● ●
 
Зам.-министър Димитров се срещна с представители на Националната асоциация на млекопреработвателите
 
● ● ●
 
МЗХГ публикува за обществено обсъждане своето предложение за документа
 
● ● ●
 
Държавното обвинение иска жалбата да се гледа от нов състав на първоинстанционния съд
 
● ● ●
 
Промените в Закона за подпомагане на земеделските производители са одобрени на второ четене в парламента
 
● ● ●
 
Важно е те да достигнат до по-голям кръг от земеделски производители, каза председателят на АЗПБ
 
● ● ●
 
Въпреки дефицитите в бюджета на ЕС, ОСП трябва да бъде добре финансирана
 
● ● ●
 
Няма как да се съгласим с намаляването им, коментира председателят на Комисията по земеделие и развитие на селските райони в ЕП

 

● ● ●

 

Това е сумата от началото на програмния период 2014-2020 г.
 

● ● ●

 

Продължителността на приема ще бъде три месеца, коментира Атидже Алиева-Вели
 

● ● ●

 

Имаме нужда от млади хора, които да продължат земеделския бизнес, каза зам.-директор на ГД АГРИ в Европейската комисия

 

● ● ●

 

Страните-членки сега внасят в общата хазна 1.0% от своя Брутен вътрешен продукт
 
● ● ●
 
Промените в Закона за опазване на земеделските земи станаха повод за протести и контрапротести
 
● ● ●
 
Усвояемостта по двата приема на подмярката е 21,37%, каза зам.-изпълнителният директор на ДФЗ Атидже Алиева-Вели

 

● ● ●

 
Браншът има притеснения
 
● ● ●
 
Контролът, осъществяван от ДФЗ по подмерките, засяга всички етапи от процедурата за подпомагане по ПРСР 2014-2020
 
● ● ●
 
Чака се одобрение от ЕК за мерките за хуманно отношение към птиците
 
● ● ●
 
В момента се отразяват резултатите от техническия инспекторат, съобщи Георги Праматаров
 
● ● ●
 
Преовлажняването на почвата ще отложи подхранването на есенниците с азотни минерални торове
 
● ● ●
 
Повече за него разказа Георги Праматаров
 
● ● ●
 
Това коментира Люк Ваноарбеек, говорител на Съюза на фермерите в Белгия, като основна закономерност за бъдещия програмен период
 
● ● ●
 
Страните от V4 се обявиха и за по-нататъшни действия срещу двойния стандарт при храните
 

● ● ●

 

Важни послания и новости за земеделските производители бяха дискутирани на националната среща, проведена в Златни пясъци

 

● ● ●

 

Фермер.БГ обръща поглед към нежната половина на селското стопанство в специална анкета
 
● ● ●
 
По индикативни данни беше предвиден за месец февруари