Ролята на парламента и на земеделската комисия в обсъждането на стратегическия план на България не само че няма да бъде подценявана, а ще бъде водеща. Това каза министърът на земеделието Румен Порожанов по време на днешния парламентарен контрол.
 
 
Той отговори на въпроса на депутат относно визията и готовността на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) за изработването на националния стратегически план на България. В момента те са на заключителния етап от заданието на SWOT анализа, върху който ще се базира стратегическият план.
 
„Ще се постараем да го направим със самостоятелни усилия на научните институти и звена към министерството, с минимално превъзлагане на външни звена. Ако съм един икономист и изведа как определени сектори на животновъдството са неефективни, нерентабилни, разходоемки, може да се направи такъв анализ, който да затвори една част от земеделския сектор“, опасява се министърът. 
 
Той подчерта, че все още има значителни неясноти по текстовете на законодателните предложения на Европейската комисия. Въпреки това МЗХГ вече работи по подготовката на SWOT анализа. В него трябва да се разгледа целият земеделски сектор и оттам да се изведат приоритетите и целите, които ще бъдат елемент на финансиране.
 
След изготвяне на този анализ, той ще бъде обявен за публично обсъждане. Междувременно министърът се надява да има повече яснота по определяне на регламентите. Той е оптимист, че те ще бъдат приети в рамките на този Европейски парламент.
 
Министър Порожанов се съгласи с депутата Румен Георгиев, че националният стратегически план трябва да преразгледа цялата хранителна верига, плана за дистрибуция, дигитализацията, обновяването на поколенията. „Трябва да има балансиран подход в земеделския сектор – и в интервенциите, и в подпомагането“, допълни той.
 
Депутатът цитира думите на Фил Хоган, еврокомисаря по земеделие и развитие на селските райони в Европейската комисия, че административната тежест в новата ОСП ще бъде намалена с 50%, а от 200 регламентите ще бъдат намалени на 40. С националния стратегически план всяка държава трябва да извлече максимална полза за себе си.
 
Георгиев подчерта, че трябва да се вдигне имиджа на новата Обща селскостопанска политика (ОСП), защото има изкривяване във философията и целите на сегашната. Той отново спомена изказване на Фил Хоган на конференция в Хърватия през ноември: „Дава се свобода и гъвкавост на всяка държава, като националните парламенти да са с водеща роля при обсъждането на националните стратегически планове.“