На 1 и 2 февруари България беше домакин на работна среща и семинар по проект Sustaingas (Усточив газ), в който участват 8 организации от България, Германия, Испания, Австрия, Дания, Полша. Фондация за околна среда и земеделие е българският партньор и организатор на семинара, един от акцентите в който беше представянето на практически наръчник относно изграждането на биогаз инсталации в българските ферми.

 

„Наръчникът съдържа детайлна информация, която може да послужи на фермерите. Тя дава информация за процесите по изграждането на една биогаз инсталация, като в същото време дава и анализ на ситуацията – в наръчника има препратки, например, към автоматично електронно изчисление на базата на наличността на конкретен фермер какви са оптималните варианти за изграждане на такава инсталация. Дадени много примери, графики, както и изведена статистика, която в схематични модели е обяснено как работи една биогаз инсталация“, сподели за Фермер.БГ Борислав Сандов от екипа на Фондация за околна среда и земеделие. 

 

За земеделските производители е важно, че наръчникът е достъпен за всички, които се интересуват, на сайта www.sustaingas.eu в електронен вариант. Сандов информира, че в следващите седмица-две наръчникът ще излезе и в хартиен вариант, който също ще се дава безплатно на фермери, проявяващи интерес към изградането на биогаз инсталации. По време на семинара стана ясно, че се работи активно по намиране на финансиране на изграждането на такива инсталации в българските земеделски стопанства. Александър Воденичаров от Balkanika energy разясни пред аудиторията какви са възможностите за финансиране на биогаз инсталации – през европейски проекти или чрез кредитни линии от банки.

 

„Различните варианти на финансиране са насочени към внедряване на ВЕИ инсталации, на оползотворяване на отпадъци от селското стопанство. И не на последно място в посока на конкурентоспособност и обновяване на стопанствата чрез мерките на Програмата за развитие на селските райони. Възможности има, важно е те да са съобразени със спецификата и конкретните дадености и желания на всяка отделна ферма“, подчерта Воденичаров. Добра практика, която българските фермери могат да ползват, е кооперирането, чрез което по-лесно може да бъде постигнат положителен ефект от инвестиция в биогаз инсталация.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!