Фермерите плащат данъци до края на февруари по единната сметка, информират от Националната приходна агенция (НАП). Във връзка с множество въпроси, постъпващи в НАП, от приходната агенция съобщават на клиентите си, че плащанията за данъци и осигурителни вноски, които предстоят до края на февруари ще се извършват по съществуващата и в момента единна сметка.

 

Очаква се през тази седмица Народното събрание да приеме окончателно вече приетите на първо гласуване промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), според които на физическите и юридическите лица ще бъде дадена възможност да избират вида на публичното задължение, което плащат.

 

От НАП ще запознаят фермерите с промените, произлизащи от решението на съда и с измененията при плащане за задълженията за данъци и осигурителни вноски. Допълнителна информация може да се получи на телефонна на информационния център на НАП 0700 18 700 или на електронна поща [email protected]

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!