„Пари по мярка 214 Агроекологични плащания от ПРСР ще има за всички допустими заявления, подадени през настоящата кампания, за всички поети агроекологични ангажименти“. Това обяви на среща с Националната асоциация на зърнопроизводителите Елена Иванова, началник отдел в Дирекция "Развитие на селските райони" в МЗХ, предаде Фермер.БГ.

Свободният бюджет по мярка 214 към настоящия момент е в размер на около 260 млн. евро. По данни на ДФЗ подадените заявления по мярката в рамките на кампания 2013 са в размер на около 158 млн. евро. МЗХ е изпратило предложение за нотификация до Европейската комисия, в което е отразено прехвърлянето на средства към бюджета на м.214 така, че да бъдат покрити всички поети ангажименти през кампания 2013 до края на 2015 г. „Предприети са всички необходими действия за осигуряване на финансов ресурс по мярката за изпълнението на всички ангажименти“, посочи Елена Иванова.

От МЗХ очакват към края на 2015 г. да има малък недостиг на средства по мярката, който ще бъде покрит със средства от следващия програмен период.

 

ВИЖТЕ ВИДЕО по темата :

мярка агроекология - 2013

 

мярка 214- Агроекология


© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!