Министерството на земеделието и храните публикува заповедта за определяне на ставките по схемите за плодове и зеленчуци.
 
Чрез нея е определен размерът на плащането за един допустим за подпомагане хектар по схемите за обвързано с производството подпомагане за плодове, за обвързано с производството подпомагане за зеленчуци и за обвързано с производството подпомагане за зеленчуци (оранжерийно производство) за Кампания 2015 г., както следва:
 
1. По Схемата за обвързано подпомагане за плодове – 1 938 лв. (990.88 евро) на хектар.
2. По Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци – 2 328 лв. (1 190.29 евро) на хектар. 
3. По Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци (оранжерийно производство) – 10 686 лв. (5 463.67 евро) на хектар. 

Заповед № РД09-142 от 21.03.2016 за определяне на ставките по схемите за плодове и зеленчуци