До 28 февруари 2015 година фермерите, които не разполагат с индивидуална млечна квота, чиито животновъдни обекти са категоризирани в първа или втора група, мoгат да подават заявление за разпределение на квота за доставки и/или директни продажби за текущия последен квотен период 1 април 2014 – 31 март 2015 г. Това става ясно от интернет страницата на Земеделското министерство.
 
Заявление може да се намери в  общинска служба или областна дирекция „Земеделие”, както и на интернет страницата на МЗХ.

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!