Министерството  на земеделието и храните  предлага пасища и ливади от държавния поземлен фонд и общинския поземлен фонд да се отдават без търг на животновъди. За тази цел е изготвен и внесен законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Предвижда се  отдаването на пасищата и ливадите за ползване от животновъдите да се извършва по пазарни цени.

Един от основните приоритети на Министерство на земеделието и храните е пасищата и ливадите от държавния и общинския поземлени фондове да се ползват от реалните животновъди и те да получават полагащите се за тези площи директни плащания. Също така е важно да се даде възможност местните животновъди, особено тези с малки и средни земеделски стопанства, да получат необходимите им пасища, респективно да ги ползват по предназначение за паша на животни.
 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!