По оперативни данни на Министерство на земеделието и храните, към 14 юли 2016 г. са добити 3 855 хил. тона пшеница – с 40,3% повече спрямо отчетеното по същото време на 2015 г., в резултат на комбинация от по-бърз темп на прибиране на реколтата (71% реколтирани площи, при 58% година по-рано) и малко по-висок среден добив. При ечемика и маслодайната рапица също се отчита ръст на продукцията спрямо аналогичния период на 2015 г. – съответно с 3,8% и 20,5%, който е свързан основно с повишение на средния добив, става ясно от Оперативният анализ на МЗХ за 20 юли 2016 г.
 

 

Оперативен анализ на основни земеделски култури към 20. 07.2016 г. (Бюлетин № 29/2016)