Министерството на земеделието и храните (МЗХ) потвърди, че ще изпълни поетите на 1 октомври 2013г. в МС ангажименти към Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ), свързани с национални доплащания на площ и разработване на нова схема за намалена акцизна ставка за земеделско гориво от 2015 г.

Това съобщиха от НАЗ, след като в понеделник Управителният съвет на асоциацията се срещна с ръководството на МЗХ – министър Димитър Греков и неговите заместници Явор Гечев и Бюрхан Абазов.
[news]
Във връзка с прилагането на новите схеми за подпомагане по Първи стълб на ОСП 2014-2020 – схемата за преразпределително плащане и схемата за малките стопанства – МЗХ съобщи, че ще се прилагат мерки за контрол, съгласно изискванията на Регламент 1307/2013г., в това число: референтна година на заявяване, задължителна регистрация като земеделски производител и платени данъчни задължения и осигуровки, съобщиха още от НАЗ.

На срещата са коментирани и следните въпроси: Наредба № 11 от 6 април 2009 г. за мярка 214 „Агроекологични плащания” от ПРСР 2007-2013 г. и национални стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние; Кампания за подпомагане по СЕПП 2014; Предоставяне на ваучери за ползване на намалена акцизна ставка за земеделско гориво и др.


 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!