- Можеш ли да караш трактор и да доиш? - попитали новия ратай.
- Да карам трактор мога, ама досега не са ме карали да го доя!