Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати 1.42 млн. лева за Кампания 2017 по Схемата за млади земеделски стопани (МЗС). Подпомагане получават 3400 стопани, които са декларирали площи по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) в заявлението за подпомагане за Кампания 2017 и са отбелязали участие по схемата, съобщиха от пресофиса на фонда. 
 
 
Изискванията за допустимост по схемата са определени в чл. 15 на Наредба 3 от 17 февруари 2015г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания. Допустими кандидати са млади земеделски стопани на възраст до 40 години към годината на първото подаване на заявлението. 
 
Субсидията се отпуска за първите 30 хектара, допустими по СЕПП, като плащането представлява надбавка от 25 процента от подпомагането на хектар по Схемата за единно плащане на площ, допълниха от фонда.