Спас Милушев и семейството му са потомствени земеделски стопани. Той е трето поколение животновъд, а във фермата, създадена през 2013 г. отглеждат 150 дойни крави, юници и теленца - основно от породата “Холщайн”, но има и българско кафяво говедо. Семейството му се грижи за 7000 дка пасища, ливади, пшеница, ечемик, слънчоглед и овес край село Червен брег, Дупнишко.