Изпращаме Стратегическия план за земеделие до 10 дни, обяви предпоследно служебният земеделски министър Явор Гечев пред журналисти на 29 септември. Въпросът е какво изпращаме, чудят се представители на фермерски организации и участници в Тематичната работна група за изготвянето му.

Брюксел ще следи по-изкъсо плащанията към фермерите

„Отново сме на тъмно“, коментират те и се опасяват, че ще разберат повече за финализирания Стратегически план не от нашето Министерство, а от сайта на ЕК, когато го публикуват на сайта си. 

„Защо не се комуникира с бранша? Говори се, че не е имало връзка между отделните дирекции, когато Стратегическият план е бил изготвян. Дайте да видим какво ще предавате финално в Брюксел“, апелират представители на сектора.

И сякаш молбите им са чути, тъй като Министерството на земеделието най-после насрочи дата за заседание на Тематичната работна група. Такова не е имало още от лятото по времето на бившия земеделски министър Иван Иванов. 

И така, участниците в ТРГ се събират за 23-и и вероятно последен път на 4 октомври. В дневния ред на онлайн срещата ще се обсъждат единствено актуализирани интервенции във връзка със Зелената сделка. Те са публикувани на сайта на ресорното министерство. Ето ги накратко.

Екосхеми по Първи стълб за:


•    поддържане на биологичното земеделие (селскостопански животни);
•    поддържане и подобряване на биологичното разнообраие и екологичната инфраструктура;
•    запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване;
•    намаляване използването на пестициди;
•    екологично поддържане на трайните насаждения;
•    екстензивно поддържане на постоянно затревените площи;
•    поддържане и подобряване на биоразнообразието в горските екосистеми;
•    разнообразяване на отглежданите култури.

Интервенции по Втори стълб:


•    Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм);
•    Насърчаване намалението на употребата на продукти за растителна защита и торове през контрол в краен продукт;
•    Възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии;
•    Насърчаване използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия;
•    Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство;
•    Опазване на местни породи (автохтонни), важни за селското стопанство;
•    Подпомагане отглеждането на сортове, устойчиви към климатичните условия чрез практики за интегрирано производство;
•    Поддържане на местообитанията на червеногушата гъска, Кръстат орел и Египетски лешояд в орнитологични важни места в обработваеми земи;
•    Насърчаване на естественото опрашване.

Със самите текстове на проектите за интервенции може да се запознаете ТУК.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Много повече от политика!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg