“Европейското финансиране за периода 2014–2020“ беше темата на първата от поредицата кръгли маси, които ГЕРБ организира по основните секторни политики от управлението на България. На форума в Сливен присъстваха председателят на ПП ГЕРБ Бойко Борисов, зам.-председателят на партията Цветан Цветанов, евродепутатът Мария Габриел, областният координатор на ГЕРБ – Сливен и народен представител Десислава Танева, депутати от ГЕРБ от Комисията по земеделие в парламента и членове на експертната група на ГЕРБ по европейските фондове, Богдан Мирчев - представител на фондация „Ханс Зайдел” за България, с чиято подкрепа се реализира форумът.


Евродепутатът Мария Габриел, член на Комисията по земеделие на ЕП, презентира основните моменти от новата Обща селскостопанска политика за следващия седемгодишен период и важните за българските земеделци решения. Тя подчерта ролята на Европейския парламент като единствен пряк защитник на интересите на селскостопанските производители в Европа, респективно в България.


„На 30 септември в Комисията по земеделие гласувахме резултатите от преговорите между Европейския парламент, Европейската комисия и Съвета по последните точки от новата Обща селскостопанска политика на ЕС. Защитихме много важна за България разпоредба по отношение на преходната 2014 г. - обвързаното с производството подпомагане да бъде до 13%, ако страните-членки са прилагали СЕПП до 31 декември 2014 г. България попада именно в тази категория, което ще даде възможност за подпомагане на чувствителни сектори като зеленчукопроизводството, овощарството и животновъдството”, информира Мария Габриел.
Тя обърна внимание и на важно предложение относно пчеларския сектор, дискутирано с участниците в Международния фестивал на меда в Несебър. Идеята е пчеларите да бъдат включени в схемата за подпомагане на малките земеделски производители, която предвижда годишно плащане между 500 и 1250 евро. Това би позволило на българските пчелари да подпомогнат производството си, да подменят пчелните кошери, да бъдат по-конкурентоспособни и популяризират по-успешно качествата на българския мед.


Мария Габриел подчерта и друг важен момент – приетата по-голяма гъвкавост между стълбовете на ОСП за преходната 2014 година. Страните-членки ще имат възможност да прехвърлят 15% от директните плащания към програмите за селските райони, както и 15% от средствата за развитие на селските райони към директните плащания. Група страни, сред които и България, ще могат да прехвърлят до 25% от средствата за развитие на селските райони към директните плащания, което е в полза на българските земеделци

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!