На 14-и Април стартира приемът на проекти по мярка 4.1 - Инвестиции в материални активи. Лизингът остава като опция по мярка 4.1, стига обаче да има трансфер на собственоста преди датата за окончателно плащане на проекта, обясни на въпрос на Фермер.БГ, зам.министър Васил Грудев.  "Тоест в момента в който си подадете заявлението за окончателно плащане, най-късно до този момент вие трябва да се придобили собственоста чрез лизинг, но лизингът е допостим инструмент, уточни Грудев.

 

 

„След като отворим мярката на 14 Април, приема ще продължи 8 седмици за инвестиции, които са свързани със закупуване на техника, строително-монтажни работи и дейности, и съответно 5 седмици за инвестиции, които са свързани единствено и само със закупуване на земеделска техника“, допълни още Грудев.

 

[news]

 

Той поясни също, че ако проектът е само и единствено за закупуване на трактор или прикачен инвентар към него или на машина и е единствено и само това, приемът е 5 седмици и срокът започва да тече от 14 април. Ако има и съпътстваща инвестиция - приема е 8 седмици. Индикативен бюджет за този прием по мярката е 150 милиона евро.

 

От 5 на 3 години намалява мониторинговия период на инвестиционни проекти по новата програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020). Намаляването на 3 години на мониторинговият период по инвестиционните проекти по ПРСР облекчава значително бенефициентите, а също така и администрацията. 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!