„С новия закон за храните категорично се забранява практиката върху продуктите с оригинална опаковка да се лепят етикети, които да крият срока на годност или наличието на алергени.“ Това каза Мариана Кукушева от Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите пред Нова Телевизия.
 
„Преетикирането обикновено е действие, което се извършва от производители и търговци, които имат особено отношение към сивата икономика. Предложението на бизнеса да се освободят от ДДС храни с изтичащ срок на годност ще сложи край на преетикирането им, което създава рискове за потребителите, а със сегашния закон не се ограничава”, коментира Кукушева.
 
 
„Друг акцент е, че в сегашния закон за храните не се изисква обектите на производство и търговия с храни да имат необходимата документация, свързана със Закона за устройство на териториите. Това означава, че разнообразието от всякакви видове обекти със съмнителна хигиена е практика, която нормативно не може да бъде преустановена, освен през закона за храните”, поясни още Мариана Кукушева.
 
Очаква се новият закон да влезе в сила за бизнеса от 1 януари 2017 година.