Управителният съвет (УС) на Държавен фонд „Земеделие“-РА утвърди финансов ресурс в размер на 600 000 лв. по схема de minimis на земеделските стопани в сектор „Пчеларство" за компенсиране на разходи, възникнали в резултат на подмор на пчелни семейства, в следствие на проведени растителнозащитни мероприятия.

Животновъди получават 26,3 млн. лева de minimis


Целта на помощта е възстановяване на пчелните семейства, смекчаване на последствията от отравянията и стабилизирането на засегнатите стопанствата.


Бюджетът ще бъде разпределен както следва:


•    при подмор на пчелното семейство между 61 - 100% - 118 лв. за пчелно семейство;
•    при подмор на пчелното семейство между 30 - 60% - 50 лв. за пчелно семейство.
Предстои ДФ „Земеделие” съвместно с Министерството на земеделието, храните и горите да изготви указания за предоставяне на помощта.