Българското селско стопанство все още „изобилства“ от ничия собственост заради липсата на икономически интерес, както и поради прекалено сложните и скъпи юридически процедури. Структурата на стопанствата не позволява ефективна стопанска дейност, се посочва в анализ на експерти, поместен в Националната стратегия за устойчиво развитие на селското стопанство в България за периода 2014-2020, изготвена от Бизнес-научния съвет към МЗХ

След възстановеното право на собственост земеделските парцели са изключително раздробени, което налага консолидация на поземлената собственост и рационално земеползване, посочват експерите. Опитът на много страни в това отношение обаче показва, че централизираните методи за справяне с проблема, каквито са комасацията, държавните дружества за търговия със земя и др., са скъпи, бавни и дават съмнителни резултати. Ето защо е необходимо да се развие пълноценен пазар на земята. В това отношение укрепването на правото на собсвеност е най-важната икономическа предпоставка, се посочва в анализа.

Съществуващите кадастър и имотен регистър трябва да се поддържат в актуален и достъпен вид, което ще подобри възможностите за разпореждане със собственост и ще стимулира развитието на пазара на земя и на земеползване, посочват експертите.
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!