От днес влиза в сила нова норма за съдържанието на антибиотика декоквинат във фуража на пилетата за угояване, който се използва в предкланичния период.
 
 
Промяната се въвежда с допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите, която е публикувана в днешния брой на „Държавен вестник“.
 
Изискването досега е декоквинатът да не присъства във фуража в периода преди клането. Този антибиотик е забранен за употреба, преди бройлерите да тръгнат към крайните потребители на пазара. 
 
Новата норма позволява наличие на декоквинат във фуража в концентрация до 0,4 милиграма на килограм храна за птиците с 12% влажност. Това равнище е равно на позволеното досега за фуража за кокошките носачки и за пилетата на възраст над 16 седмици, които се отглеждат за кокошки носачки.
 
В Наредба № 10 се въвеждат и други промени, свързани с наличието на максимално допустими количества от тежки метали във фуражите – например олово, кадмий и живак. Ново е, че в храните за животни вече се допуска използването на продукти от риба тон, в които поначало концентрацията на живак е по-висока от приетото досега. Тази промяна влиза в сила след преразглеждането на европейските норми за допустимите замърсявания на фуражите с тежки метали.