Настъпилото застудяване в края на януари, след необичайно високите за сезона температури, възстанови покоя при есенните посеви и възпрепятства преждевременното развитие при част от костилковите овощни видове.

Гласувайте: Настоявате ли за коригиране на Стратегическия план преди Кампания 2023?

През февруари агрометеорологичните условия ще бъдат с повишена динамика. Това се казва в месечната прогноза на агрометеоролозите от НИМХ. 

През повечето дни от първото десетдневие те ще се определят от поднормени температури, но без критични минимални стойности за зимуващите земеделски култури. 

В по-голямата част от страната, с изключение на югоизточните райони и по Черноморието, се прогнозират валежи от сняг, образуване на снежна покривка и подобрение на условията за зимуване на есенните посеви.

В началото на второто десетдневие се очаква омекване на времето и промяна в агрометеорологичните условия, прогнозират специалистите. 

Очакваните температури до края на февруари в по-голямата част от полските райони ще бъдат близки до климатичните норми и ще поддържат в покой зимните житни култури. 

Изключения се очакват отново в южните райони и по Черноморието. Там през второто десетдневие се прогнозират средни стойности около и над биологичния минимум, необходим за възобновяване на вегетационните процеси при есенните посеви. В края на февруари при посевите с пшеница ще се наблюдават фазите трети лист и братене.

През месеца прогнозираните минимални температури, от порядъка на минус 12-13оС, са над критичните за встъпилите във фаза братене зимни житни култури. 

Тези стойности, в условия без снежна покривка, ще представляват опасност за посевите зимуващи във фаза трети лист (агростанциите: Кнежа, Търговище, Кюстендил, Пазарджик, Чирпан, Сливен, Ямбол, Долни чифлик).
Очакваните валежи през февруари, около и над климатичните норми, ще увеличават почвените влагозапасите в еднометровия и двуметровия слой. 

Падналите значителни валежи през второто и третото десетдневие на януари, на много места в страната над 60-70l/m², а  в част от южните райони – над 120-130 l/m² (Хасково-165 l/m², Кърджали- 214 l/m², Чирпан-133 l/m², Стара Загора-144 l/m²), рязко повишиха нивото на влагозапасите при зимните житни култури. 

В по-голямата част от полските райони общият воден запас при есенните посеви в еднометровия почвен слой достигна нива над 90% от ППВ (пределната полска влагоемност).

През февруари по-подходящи условия за провеждане на резитби в лозовите и овощните масиви, за извършване на зимни растителнозащитни пръскания при овошките ще има през второто десетдневие. 

Честите валежи през месеца ще поддържат преовлажнени горните почвени слоеве, което ще възпрепятства подхранването на есенните посеви с азотни минерални торове и провеждането на предсеитбени обработки на площите, предвидени за засяване с ранни пролетни култури (грах, фий, овес, пролетен ечемик).