След като се появиха нови предложения за промени за категоризирането на идентификационните средства за животните, които в момента са подложени на обществено обсъждане, Фермер.БГ реши да провери какви са нагласите на стопаните относно една нова система за идентификация на животните. 
 
 
От 132 отговорили на въпроса Нужна ли е нова идентификация на животните?, 68,18 процента считат, че системата до момента работи правилно и не е необходимо да се създават нови правила. 
 
На друго мнение са 31,82 на сто от отговорилите. 
Те считат, че досегашното идентифициране на животните не е работещо и трябва да се въведе ново.