Добивът от пшеница се формира през есента. Залагането на продуктивни братя и оптимален брой зърна в клас са определящи за 80% от него. Ето защо опазването от болести и неприятели има огромно значение. Нападението на вредители влияе негативно върху тези процеси и затова навременната борба е много важна.    

Не пропускайте борбата с неприятелите наесен

Как да се справите с неприятелите наесен?

През последните години най-чести са нападенията на житни мухи – хесенска и шведска, както и от въшки и цикади. При навременно изведена борба срещу мухите предпазваме основното растение от загиване, което съхранява потенциала за добив. Обследванията първоначално трябва да се извършват в посеви, разположени на южни склонове. Там мухите развиват по-бързо жизнения си цикъл.

Момент на приложение на Децис® 100 ЕК

Децис® 100 ЕК от Байер е нов широкоспектърен инсектицид с контактно и стомашно действие за борба срещу неприятелите в житни култури 

•    Концентрирано активно вещество с подобрена формула, която дава отлична ефикасност срещу листни въшки, цикади, хесенска и шведска муха, житен бегач и др.;
•    Нова формула, която засилва ефективността и продължителността на действие;
•    Фотостабилност, която осигурява по-дълготраен и категоричен ефект срещу неприятелите;
•    Отлично прилепване и устойчивост на отмиване и задържане върху растението;
•    По-малко логистични разходи при употреба;
•    Ефикасен срещу огромен брой неприятели в много култури;
•    Освен директен инсектициден ефект Децис има и отблъскващ ефект и потиска храненето на насекомите;
•    Доза 6,3 мл/дка;
•    Подходящ за смесване с един или няколко продукта в разтвор без риск от фитотоксичност. При смесване на Децис 100 с фунгицид посевът не изпитва стрес или проява на фитотоксичност поради подобрената си формула.

Ако сте си закупили Баритон Супер, а впоследствие и Децис® 100 може да се възползвате от пакетната промоция: за всеки 5 пакета получавате 1 литър Децис® 100 бонус. Един пакет включва 10 л Баритон Супер и 3 л Децис® 100 ЕК.

За повече информация се свържете с регионалните представители на Байер или посетете www.cropscience.bayer.bg.