Опазването на житните посеви от неприятели наесен е от изключително значение за развитието на културите, тяхното братене, презимуването им и не на последно място добива.

Дайте силен старт на житните култури

През последните години житните посеви през есента се нападат в най-голяма степен от житни мухи – хесенска и шведска, както и от въшки и цикади.

При навременно изведена борба срещу мухите предпазваме основното растение от загиване, което съхранява потенциала за добив.

Въшките и цикадите освен че смучат сок от младите растения, са и преносители на вирусни заболявания, които могат да унищожат голяма част от реколтата.

Децис® 100 ЕК от Байер е нов широкоспектърен инсектицид с контактно и стомашно действие за борба срещу неприятелите в житни култури 

•    Концентрирано активно вещество с подобрена формула, която дава отлична ефикасност срещу листни въшки, цикади, хесенска и шведска муха, житен бегач и др.;
•    Нова формула, която засилва ефективността и продължителността на действие;
•    Фотостабилност, която осигурява по-дълготраен и категоричен ефект срещу неприятелите;
•    Отлично прилепване и устойчивост на отмиване и задържане върху растението;
•    По-малко логистични разходи при употреба;
•    Ефикасен срещу огромен брой неприятели в много култури;
•    Освен директен инсектициден ефект Децис има и отблъскващ ефект и потиска храненето на насекомите;
•    Доза 6,3 мл/дка;
•    Подходящ за смесване с един или няколко продукта в разтвор без риск от фитотоксичност. При смесване на Децис 100 с фунгицид посевът не изпитва стрес или проява на фитотоксичност поради подобрената си формула.

За повече информация се свържете с регионалните представители на Байер или посетете www.cropscience.bayer.bg.