Въвеждането на финансова самостоятелност на Селскостопанската академия (ССА) при управлението на паричните средства, определяне на параметрите на изразходване на средствата, създаване на иновационни центрове и оптимизиране на структурата на академията.
 
 
Това беше решено на правителственото заседание днес, съобщиха от пресслужбата на кабинета. Така министерския съвет заяви, че одобрява промените в Закона за Селскостопанската академия и предлага на Народното събрание да ги приеме.
 
Предвижда се значително увеличение на собствените приходи на академията, с което ще се оптимизира и стабилизира научната, научно-приложната и експериментално-производствената дейности, както и ще се осигурят допълнителни работни места.
 
Възможността да се получава възнаграждение, базирано на положения труд, ще доведе до по-висока активност на работещите в системата на ССА. Финансовата промяна предполага по-добра мотивация за работа на служителите и за създаване на качествен продукт.
 
 
Заложено е част от опитните станции, които са държавни предприятия, да станат структурни звена на институти, други, които са уникални по своята същност, да се превърнат в научни центрове, а тези, които се занимават основно със земеделие, да бъдат обединени в едно държавно предприятие чрез сливане.
 
По този начин ще се повиши възможността им за участие в програми за модернизиране и развитие като демонстрационни и образователни структури на институтите.